monichim@ximubath.com

Language:Translate Page To German Tranlate Page To Spanish Translate Page To French Translate Page To Italian Translate Page To Dutch Translate Page To Arabia Translate Page To Portuguese Translate Page To Chinese Translate Page To Russian
Home   |   Contact Us

Contact Us

Hangzhou Ximu Sanitary Ware Co.,LTD

Pre-sels Consultant

Contact: Moni Chim

Phone:8615715789521

E-mail:moni007@ximubath.com

Address: Yinong Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, China


After Sales Service

Contact: Gorge Wong

Phone:8615267870715

E-mail:gorge007@ximubath.com

Address: Yinong Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, China

Categories

Contact Us

Contact: Moni

Phone: 86-15715789521

Tel: 86-15715789521

Add: China.Zhejiang Province.Hangzhou city.Xiaoshan District.Yinong Town.

Scan the qr codeClose
the qr code